Skip to main content


Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij scheiding verdubbelen

Marianne en Kees hebben twee jonge kinderen van 6 en 8 jaar. Ze werken beiden bij dezelfde werkgever en hebben het financieel goed. Na een relatie van bijna 20 jaar hebben ze begin 2021 besloten om te gaan scheiden. Onder begeleiding van een advocaat-mediator doorlopen ze een mediation traject. Ze verwachten de mediation in juni 2021 af te ronden. Kort daarna kan de scheiding worden geformaliseerd. Marianne is onlangs in haar nieuwe huurwoning getrokken. De zorg voor de kinderen wordt gelijk gedeeld in de vorm van een co-ouderschap. De kinderen werden dezelfde maand nog ingeschreven bij hun moeder.

Inkomensafhankelijk combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt op basis van de hoofdregel toegekend aan de ouder waar de kinderen staan ingeschreven. Dat betekent dat Marianne ook na de scheiding recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Op basis van de zorgregeling kwalificeert Kees als co-ouder. Als co-ouder kan ook hij na de scheiding aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De advocaat heeft aangegeven het verzoek tot echtscheiding begin juli in te zullen dienen. Op dat moment zal het fiscaal partnerschap tussen Marianne en Kees worden verbroken. Het fiscaal partnerschap verbreekt namelijk door de combinatie van indiening van het echtscheidingsverzoek én de verbreking van de gemeenschappelijke inschrijving bij de gemeente. Door het verbreken van het fiscaal partnerschap in de maand juli heeft alleen Marianne als minstverdienende partner aanspraak op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Om discussies bij de aangifte inkomstenbelasting te voorkomen kunnen ze afspraken maken in de fiscale paragraaf van het echtscheidingsconvenant hoe deze heffingskorting t.z.t. te verdelen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting verdubbelen

Als het verzoek tot echtscheiding al in de maand juni ingediend wordt verbreekt het fiscaal partnerschap al in die maand. Marianne en Kees zijn dan minder dan 6 maanden fiscaal partners. Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting resulteert dit erin dat ze niet als partners worden gezien voor het belastingjaar 2021. Het gevolg is dat ook Kees in 2021 recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt door het eerder indienen van het verzoek tot echtscheiding verdubbeld. Ieder heeft zo recht op een inkomensafhankelijke combinatiekorting van € 2.815.

Marianne over het advies

Het advies van Rob Welling levert ons € 2.815 extra inkomensafhankelijke combinatiekorting op. Met dit bedrag kunnen we een deel van de gemaakte scheidingskosten betalen. Een mooie financiële meevaller in dit kostbare scheidingstraject.

Slot

Het voorbeeld van Marianne en Kees laat zien dat het goed timen van het echtscheidingsverzoek fiscaal behoorlijk wat winst op kan leveren. De eventuele voordelen rondom de toeslagen bij scheiding zijn hierin nog niet eens meegenomen. Belangrijk om te beseffen is dat het eerder laten verbreken van het fiscaal partnerschap ook nadelige gevolgen kan hebben. Er is geen standaard advies, het blijft maatwerk. Het betrekken van een echtscheidingsfiscalist c.q. fiscaal familierechtadviseur resulteert altijd in toegevoegde waarde.

Heeft u vragen? Neem contact met mij op via www.wellingadvies.nl.

Met vriendelijke groet,

mr. R.B. (Rob) Welling

Doetinchem, 22 juni 2021

Inkomensafhankelijke combinatiekorting scheiding

Terug