Skip to main content

Trainingen

Als gespecialiseerd fiscaal en financieel familierechtadviseur ben ik al vele jaren succesvol actief  als trainer/docent. Ik verzorg met name trainingen op academisch niveau ten behoeve van:

 • advocaten, mediators en notarissen
 • accountants en fiscalisten

De trainingen zijn actueel, interactief, zitten vol casuïstiek en hebben een sterke link naar de dagelijkse praktijk. De trainingen kunnen zowel op locatie als online worden verzorgd.

Inhoud

De door Rob verzorgde trainingen zijn gericht op de fiscale en financiële aspecten rondom het familierecht. De trainingen zijn actueel, interactief, zitten vol casuïstiek en hebben een sterke link naar de dagelijkse praktijk. Rob verzorgt de trainingen in de regel voor opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen of incompany.

De in onderstaande trainingen aangestipte onderwerpen zijn niet uitputtend. Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het programma worden aangepast. Heeft u specifieke wensen? Ik hoor het graag, dan kijken we of een training op maat mogelijk is.

Fiscaal familierecht

Een training gericht op advocaten, mediators en notarissen. Op praktische wijze neem ik u mee in de fiscale aspecten rondom o.a.:

 • fiscaal partner- en toeslagpartnerschap
 • de complexe eigenwoningregeling bij scheiding
 • fiscale gevolgen van partneralimentatie (ook bij samenwoners) en de afkoop daarvan
 • de fiscale gevolgen van (verborgen) pensioen- en lijfrenteverrekening

Uiteraard blijven actualiteiten niet onbesproken en is er volop ruimte voor eigen inbreng.

Actualiteiten fiscaal familierecht

Een actualiteitentraining gericht op advocaten, mediators en notarissen. Deze training staat met name in het teken van actuele ontwikkelingen binnen het fiscale familierecht.

 • ontwikkelingen binnen het fiscale familierecht
 • recente en relevante jurisprudentie voor de familierechtpraktijk

Er is volop ruimte voor eigen inbreng.

Fiscale aspecten van echtscheiding

Een training gericht op accountants en fiscalisten. Op praktische wijze neem ik u mee in de fiscale aspecten rondom o.a.:

 • fiscaal partner- en toeslagpartnerschap
 • de complexe eigenwoningregeling bij scheiding
 • fiscale gevolgen van partneralimentatie (ook bij samenwoners) en de afkoop daarvan
 • de fiscale gevolgen van (verborgen) pensioen- en lijfrenteverrekening

Uiteraard blijven actualiteiten niet onbesproken en is er volop ruimte voor eigen inbreng.

Online training

Een online training rondom het fiscale familierecht. De inhoud van de training is vergelijkbaar met een van de trainingen op locatie. De online variant wordt aangeboden via Microsoft Teams, waarin afwisselend gebruik wordt gemaakt van:

 • integrale sessies
 • breakout rooms
 • polls

De ervaring leert dat door deze onderwijsvorm het ook online haalbaar is sessies te verzorgen van circa 4 uur.

Interesse in een training van Rob?

Specialistische kennis, begrijpelijke taal.